Bestyrelse

Christian Carlsen

Bestyrelsesformand

Bent Andersen

Bestyrelsesmedlem

Christian Heilesen

Bestyrelsesmedlem

Morten Olivius

Bestyrelsesmedlem

Mogens Bech

Observatør for Moderklubben