Anna Lillesø stopper i Vendsyssel Håndbold

Anna Lillesø stopper i Vendsyssel Håndbold, årsagen til stoppet findes i forskellige ønsker.

Anna Lillesø havde et ønske om at deltage i Beach Håndbold midt i vores turneringsperiode, et ønske vi ikke ville imødekomme, derfor har vi valgt at stoppe samarbejdet.

Vi er en klub, hvor der konstant arbejdes på at skabe de bedst mulige rammer for vores hold og spillere, dette kræver et stort arbejde af alle i og omkring klubben, ligeledes kræver det en stor opbakning fra sponsorer.

Vi skylder alle dem der leverer arbejdet og som bakker op om klubben at vi arbejder seriøst med tingene, derfor kan vi heller ikke give fri, til det ene eller det andet, så længe turneringen er i gang.

Der er i årsplanen, udsendt fra forbundet indlagt friperioder i forbindelse med landsholdssamlinger mm. og her er det naturligt at vi giver spillerne fri til at deltage i disse ting.

Vi takker Anna for den tid vi har haft sammen og ønsker hende naturligvis held og lykke i fremtiden.